AMQP – Potenciál fronty bez bolesti hlavy

rabbitmq_logo

Žádná microservis architektura se dřívě či později neobejde bez přidání frontovacího systému. S tím ale souvisí velké utrpení, protože než člověk vstřebá veškeré know-how a poté si osvojí best practice, uplyne dlouhá doba a stejně nakonec neví, zda to napsal tak jak se má a sluší.

Jak jsem již psal v článku s mým balíčkem na loadování configů, tak z velké částí je prvotní motivací, pro vytvoření nového package, sjednocení a až pak méně časté inovování a shana vytvořit něco, co se bude používat, protože je to lepší, nové a cool. Z prvního důvodu vyznikl také můj balíček amqp-model.

V desítkách projektů, ke kterým jsem se dostal, byla stále omýlaná téměř stejná funkcionalita práce s frontami a exchangemi, ale pokaždé jinak pojatá a ve výsledku těžce uchytitelná.

Proto jsem se pokusil sjednotit všechny požadavky našich servis a výstupem je snadno použitelný NPM balíček, který má vše potřebné pro práci s AMQP protokolem.